design in red

TWO PEOPLE

TWO PEOPLE skapades av Bernadotta Glogowska och Tomasz Magusiak.. De är keramiker och utbildades vid Konsthögskolan i Wroclaw.
De är aktiva i hela processen från idé till färdig produkt. Varje objekt är handgjort.

Modern design inspirerad av folklore, kultur och orientalisk folkkonst.