design in red

WELLDONE

WellDone består av en grupp unga polska formgivare som verkar genom den fristående stiftelsen ”Byc Razem” (”Att vara tillsammans”). Stiftelsen har som mål att arbeta mot social utslagning och hjälper unga arbetslösa att ta sig in i arbetslivet. All förtjänst som kommer in vid försäljningen av produkterna går tillbaka in i stiftelsen och används för att nå de uppställda målen.
Designergruppen uppstod genom ett samarbetsprojekt mellan Konsthögskolan i Warszawa och Holon Institute of Technology (i Israel) år 2009. Deltagarna i projektet utvecklade prototyper av olika produkter, som sedan tillverkades i verkstäder i stiftelsens regi. Objekten uppmärksammades mycket vid utställningar i Polen, Frankrike, Israel och Tyskland, och hela projektet fick dessutom stöd av FN:s utvecklingsprogram UNDP. Nästa steg är att skapa ett centrum för ”social design”, vars uppgift både blir att utbilda nya designers och att sprida kunskap om de goda effekter som sociala organisationer kan nå genom att införliva design som en del av sina aktiviteter.
WellDone designar unika, stilfulla föremål i naturliga material. Formgivningen omtalas ofta som enkel och intelligent och resulterar i föremål som inte bara är användbara utan också är perfekta som presenter. Köparen får en produkt som omfattar god design, bra kvalitet till ett bra pris och samtidigt gör man något gott för andra!